Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Projectoproep 2018

Klinisch en translationeel multicentrisch onderzoek binnen de ziekenhuizen van het irisnet

PROJECTOPROEP 2018

Het Fonds iris-Onderzoek werd opgericht ter ondersteuning van het klinisch en translationeel onderzoek binnen de ziekenhuizen van het irisnet, alsook om de samenwerking tussen deze ziekenhuizen te bevorderen. Het Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting met de steun van een wetenschappelijke jury en een beheerscomité. Jaarlijks wordt een projectoproep gelanceerd. Aanvragen voor opleidingsbeurzen komen eveneens in aanmerking.

Oproep 2018
Het thema van de oproep is: Klinisch en translationeel multicentrisch onderzoek met een potentiële impact op de diagnose en/of de behandeling.

Ontvankelijke kandidaten voor een onderzoeksproject

 • De Promotor van het onderzoeksproject moet werkzaam zijn bij een van de ziekenhuizen van het irisnet, wat betekent: het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, de Iris Ziekenhuizen Zuid, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola of het Instituut Jules Bordet.
 • De onderzoeksprojecten moeten multicentrisch zijn, met andere woorden minstens 2 van de 5 ziekenhuizen van het irisnet betrekken. Deze samenwerking is verplicht en dient duidelijk aangetoond te worden. Monocentrische projecten of projecten waarvoor de samenwerking niet helder is, zullen niet ontvankelijk zijn. Partnerschappen waarbij ook ziekenhuizen buiten het netwerk zijn betrokken, zijn tevens welkom.
 • De Promotor van het onderzoeksproject (of een van de co-promotors) moet een gevestigde universitaire onderzoeker zijn.
 • De Promotor moet de medeondertekening van de medische directie van het ziekenhuis insluiten, die garant zal staan voor de wetenschappelijke en praktische vervulling (doelstelling, materiaal en methodes) van de werkzaamheden.
 • De onderzoeksprojecten mogen maximum 2 jaar in beslag nemen.
 • De fondsen moeten de onderzoeker of het onderzoeksteam in staat stellen om een nieuwe onderzoekslijn te ontwikkelen of een bestaand project verder uit te werken. Ze dekken niet het volledige budget. De financiering is bedoeld om het onderzoek te stimuleren, wat inhoudt dat het grootste deel van het gevraagde budget aangewend moet worden voor onderzoeksdoeleinden en niet bestemd is voor personeelslasten of werkingskosten.
 • Elk project rond klinisch of translationeel onderzoek komt in aanmerking voor deze oproep.

De onderzoeksprojecten die niet voldoen aan de criteria met betrekking tot de kandidaten zullen niet geëvalueerd worden door de jury.

Ontvankelijke kandidaten voor opleidingsproject

 • De kandidaat die een aanvraag indient voor een opleidingsbeurs moet werkzaam zijn bij een van de ziekenhuizen van het irisnet. Hij/Zij moet de medeondertekening van de medische directie van het ziekenhuis insluiten, die garant zal staan voor de wetenschappelijke en praktische vervulling (doelstelling, materiaal en methodes) van het opleidingsprogramma.
 • De verworven vaardigheden moeten een bewezen meerwaarde betekenen voor de ziekenhuizen (minstens 2) van het irisnet.
 • De projecten mogen maximum 2 jaar in beslag nemen.

De beursaanvragent die niet voldoen aan de criteria met betrekking tot de kandidaten zullen niet geëvalueerd worden door de jury.

Selectiecriteria

 • Wetenschappelijke kwaliteit van het project
 • Wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeker of van het onderzoeksteam
 • Mogelijke impact van de resultaten op de diagnose, de behandeling, de opvolging,...
 • Haalbaarheid van het project
 • Belang van de resultaten voor de iris ziekenhuizen.
 • Duidelijk omschreven budget (gespreid over max. 2 jaar)

De onderzoeksprojecten en de beursaanvragen zullen door de jury beoordeeld worden op grond van deze criteria.

Subsidies  
Een totaal bedrag van ongeveer 200.000 € zal aan verschillende, uit de selectie van de jury gekozen projecten toegekend worden, voor een maximum duur van 2 jaar.
 
Procedure
Wie interesse heeft, kan online zijn kandidaatsdossier indienen op de website van de Koning Boudewijnstichting, www.kbs-frb.be.
De kandidaturen moeten tegen uiterlijk 01/10/2018 verzonden worden.
Kandidaten krijgen een ontvangstbevestiging van hun dossier toegestuurd.
De kandidaturen zullen door de wetenschappelijke jury geëvalueerd worden en tegen eind januari 2019 zal een eindselectie opgesteld worden door het beheerscomité van het Fonds.
Hun beslissing wordt voor eind maart 2019 bekendgemaakt.

Contact Koning Boudewijnstichting

 • Voor technische bijstand in verband met de procedure:
  Contact center – Tel +32-(0)2 500 45 55 – proj@kbs-frb.be
 • Voor meer informatie betreffende de projectoproep: Wetenschappelijk secretariaat van het Fonds iris-Onderzoek, Annemie T’Seyen Tel +32 (0)2 549 03 03 -tseyen.a@kbs-frb.be.

 

Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die actief is op zowel lokaal, regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau.  We willen de maatschappij ten goede veranderen en investeren daarom in inspirerende projecten en individuen. In 2015 gaven de Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert 34,8 miljoen euro steun aan 264 individuen en 1.813 organisaties voor projecten rond armoede, gezondheid, ontwikkeling, maatschappelijk engagement, erfgoed,…  
 
De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
 
Beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Stichting van openbaar nut
Brederodestraat 21, 1000 Brussel
Tel. +32-2-511 18 40
www.kbs-frb.be   info@kbs-frb.be

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort