Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Onderzoek naar vaccinatie : ouders vragen meer transparantie en objectiviteit

juin 11, 2018
mucoviscidose.jpg

In de loop van 2017 werd bij 24 Brusselse patiënten een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd in de vorm van een focusgroep. Hieruit leerden de onderzoekers van de ULB dat de ouders op het vlak van vaccinatie vragende partij zijn voor meer transparantie, objectievere informatie en een meer eensluidend discours in de wereld van de gezondheidswerkers. De centrale rol van de gezondheidswerkers als betrouwbare bronnen van informatie staat buiten kijf. Maar het onderzoek benadrukt wel dat het huidige systeem voor verbetering vatbaar is. Een van de grootste struikelblokken voor vaccinatie zijn de ideeën die worden verspreid door bepaalde groepen die zeer actief zijn op de sociale media en het internet, met de steun van sommige artsen die tegen vaccinatie gekant zijn.

Ouders vragen ook informatie tijdens de zwangerschap

Uit het onderzoek blijkt dat veel ouders zich in snelheid genomen voelen wanneer de arts hen voorstelt om hun kind te vaccineren. Ze vinden dat ze te snel een beslissing moeten nemen en zouden graag al tijdens de zwangerschap informatie krijgen. “Vroeger was het minder noodzakelijk om informatie te geven gezien de hoge incidentie van ziekten die via vaccinatie voorkomen konden worden. Maar vandaag heeft dat voorstel van de ouders zeker zin”, verklaart dr. Isabel Castroviejo Fernandez. Zij was verantwoordelijk voor het onderzoek van 2017 en is vandaag resident-kinderarts in het Kinderziekenhuis.

Nieuw onderzoek aan de gang bij de gezondheidswerkers

Om efficiënte oplossingen op het terrein aan te bieden, die beantwoorden aan de verwachtingen van de bevolking, wordt momenteel een onderzoek van hetzelfde type uitgevoerd. Dit onderzoek staat onder supervisie van dr. Sarah Jourdain, pediater in Iris Ziekenhuizen Zuid en prof. Pierre Smeesters, hoofd van de dienst Pediatrie in het Kinderziekenhuis. Dit nieuwe onderzoek wordt uitgevoerd door Amandine Jorion, student aan de ULB. Zij peilt bij huisartsen uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest naar hun percepties en praktijken op het vlak van vaccinatie. Volgens de eerste resultaten van dit onderzoek willen de huisartsen graag regelmatig updates over intentingen, en het reilen en zeilen van vaccinatie. Zij willen dus een grondigere opleiding in vaccinologie kunnen volgen, en ook toegang krijgen tot adequate tools (met name digitale) om het vaccinatiebeleid te verbeteren en meer ouders te overtuigen van het belang van vaccinatie.

De apothekers als ambassadeurs van vaccinatie?

Volgens prof. Smeesters is er dus nood aan permanente informatie en dialoog met de gezondheidswerkers. “De eerste studie had reeds aan het licht gebracht dat ook de apothekers, in wie de ouders vertrouwen stellen, die informerende rol op zich zouden kunnen nemen.” Een ander spoor dat het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola wil volgen, samen met de openbare ziekenhuizen van het netwerk van de ULB en andere actoren van de gezondheidssector.

Vaccinale dekking van België in het gedrang

Wij stellen al verschillende jaren vast dat de Belgische bevolking twijfelt aan vaccinatie. In de media, op het internet en de sociale media is er heel wat controverse over de onschadelijkheid en soms ook het nut van vaccinatie. Het wantrouwen dat wordt uitgelokt tegenover vaccins, vertaalt zich in een wijziging en soms een weigering van het vaccinatieschema dat wordt voorgesteld door Kind & Gezin. Deze daling van de vaccinale dekking induceert een stijging van de ziekten die kunnen worden vermeden door vaccinatie. In België stellen we in de praktijk een significante stijging van het aantal gevallen van kinkhoest, mazelen en difterie vast. Dit zijn ernstige ziekten die leiden tot een langdurige ziekenhuisopname, en soms tot onomkeerbare nawerkingen en overlijden.

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort