Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Zorg aan senioren

Alle ziekenhuizen van het irisnet (met uitzondering van het kinderziekenhuis) beschikken over een dienst geriatrie. Deze ruime, geografische spreiding is noodzakelijk voor de geriatrische geneeskunde, die zo dicht mogelijk bij de patiënt moet staan.

Het openbare geriatrienetwerk van iris is het grootste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met ongeveer 300 acute G-bedden (op een duizendtal, voor het hele grondgebied). Daar komen via samenwerkingsovereenkomsten nog eens 168 G-sub-bedden, 76 bedden psychogeriatrie en 6 bedden oncogeriatrie bij.

Diezelfde ziekenhuizen beschikken sinds 2007 over het goedgekeurde zorgprogramma voor de geriatrische patiënt (ZGP). Het concept van een op de problemen en behoeften van kwetsbare patiënten afgestemde geneeskunde, werd dankzij de uitvoering van het ZGP de voorbije jaren opnieuw populair. Dit stelt dat elke kwetsbare bejaarde patiënt een allround behandeling moet krijgen, waarbij intensief moet worden samengewerkt en gecommuniceerd met de verschillende thuiszorgpartners en de behandelend arts.

Het ZGP steunt op vijf pijlers:

  • De ziekenhuisopnamedienst. Hier worden patiënten opgenomen met acute aandoeningen (infecties, neurologische, hart-, long- en spijsverteringsstoornissen…) of patiënten die onderzoeken nodig hebben, die niet in een dagziekenhuis kunnen worden uitgevoerd. Een opname heeft als doel de patiënten te behandelen en hen opnieuw zelfredzaam te maken, zodat ze weer naar hun vertrouwde leefomgeving kunnen. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, neuropsychologen, diëtisten, maatschappelijk werk(st)ers, zorgkundigen en logistieke medewerkers.
  • Het geriatrisch consult. Dit is bestemd voor ouderen die in complexe situaties zitten, met een combinatie van medische, psychologische en sociale problemen. Het consult heeft als einddoel de juiste diagnoses te stellen en aangepaste behandelingen voor te stellen en/of bestaande behandelingen aan te passen.
  • Het geriatrisch dagziekenhuis. Deze pijler biedt de huisarts en de bejaarde patiënt diagnostische evaluaties, dagbehandelingen en dagrevalidatie aan. Telkens volgens het concept "zorg op maat".
  • Het interne liaisonteam. Voert een geriatrische evaluatie uit bij alle kwetsbare patiënten die gescreend zijn op basis van de ISAR-schaal en opgenomen zijn op een andere dienst dan de geriatrie. De huisarts en de verzorgingsteams krijgen dan een verslag met interventievoorstellen voor de aanpak van geriatrische syndromen (voeding, incontinentie, valpreventie…).
  • Externe liaison. Stelt de expertise van het geriatrische ziekenhuisteam ter beschikking van de behandelende artsen en de zorgverleners van de patiënt, thuis of in een rust- en verzorgingstehuis, om zo de zorgcontinuïteit te optimaliseren.

Om het seniorenaanbod aan te vullen en te optimaliseren, hebben de ziekenhuizen van het irisnet functionele samenwerkingsverbanden gesloten met een aantal geriatrische en psychogeriatrische revalidatiecentra, zoals het Pacheco Instituut van het OCMW van Brussel en het Geriatrisch Revalidatieziekenhuis van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe. Bovendien hebben tal van rust- en verzorgingstehuizen, dagcentra en huisartsenverenigingen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de verschillende ZGP’s van het irisnet.

Tot slot worden er in de oncogeriatrie nog diverse projecten ontwikkeld. Zo is er onder meer een samenwerkingsovereenkomst tussen het Jules Bordet Instituut en het ZGP van het naburige ziekenhuis, het UMC Sint-Pieter. 

Samen tegen breuken

Eén van de projecten die nog verder moeten worden ontwikkeld binnen het irisnet, is het multisiteproject rond de meerwaarde van een multidisciplinaire coördinator voor de behandeling van bejaarde patiënten met lage-energiebreuken. Dit project zal de medewerking vereisen van geriaters bij de screening en behandeling van osteoporosepatiënten en patiënten die het slachtoffer zijn geworden van een val, via het dagziekenhuis en het interne liaisonteam.

Vroeger werden maar weinig patiënten na een spontane breuk opgevolgd om aan valpreventie te doen, eventuele osteoporose op te sporen en zo nodig een behandeling op te starten.

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım