Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Het irisnet

De geschiedenis van ons steunt op onze gezamenlijke ambities, die de rode draad vormen van ons bestaan.

De ziekenhuizen die vandaag samen het irisnet vormen, zijn indertijd ontstaan uit de ontwikkelingsbehoeften van Brussel en omgeving. Zo dateert onze oudste ziekenhuisstructuur van 1783, toen de gebouwen van een oud leprozenhuis aan de Sint-Pieterskapel de ware bestemming van een ziekenhuis kregen.

Het ontstaan van het irisnet als zodanig, in juridisch en strategisch opzicht, dateert van 1996. Tot toen waren de openbare ziekenhuizen afhankelijk van de openbare bijstandscommissies (OCMW’s) van de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene, Sint-Gilles, Schaarbeek en de stad Brussel. Het is eigenlijk de ordonnantie van 22 december 1995 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), die aan de oorsprong ligt van de oprichting van de koepelvereniging “iris” en van de onafhankelijkheid van de openbare ziekenhuizen. Deze ordonnantie was bedoeld om aan deze nieuwe vereniging een aantal rechten en verantwoordelijkheden toe te kennen in de organisatie van de Brusselse openbare ziekenhuizen. Deze laatste, destijds 9, werden drie jaar later samengevoegd tot 3 algemene ziekenhuizen (het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, het Universitair Verplegingscentrum Brugmann en de Iris Ziekenhuizen Zuid) en 2 mono-gespecialiseerde ziekenhuizen (het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

Samen werken en volgens dezelfde regels, met eenzelfde imago dat gedeelde waarden uitdraagt, maar ook solidair zijn en samenwerkingsverbanden ontwikkelen: dat is voortaan de rode draad die de ziekenhuisinstellingen van het net volgen om de doelstellingen te verwezenlijken die aan de basis lagen van de oprichting van iris:

  • een sterk net van openbare ziekenhuizen handhaven in Brussel;
  • het financiële evenwicht herstellen;
  • de actoren in het beheer van de irisziekenhuizen verantwoordelijkheid geven;
  • de kwaliteit van de geneeskunde in de openbare ziekenhuizen verbeteren.

Het organiseren van een volledig net van geavanceerde en zeer kwaliteitsvolle medische activiteiten is een uitdaging op lange termijn, gelet op de eisen diede globale zorg voor de patiënt inhoudt. Om deze doelstellingen te bereiken, worden drie opeenvolgende strategische plannen aangenomen. Het eerste plan, voor de periode 1996-2001, geeft voorrang aan de financiële sanering van de ziekenhuizen, het tweede, voor de periode 2002-2006, beoogt de "consolidatie" van de ziekenhuizen en het derde, voor de periode 2007-2011, draagt bij tot de herstructurering van het net.

Het irisnet voorziet zich ook van transversale structuren:

  • iris-Aankopen (2002), met een aankoopmandaat voor het net;
  • iris-Onderzoek (2007) voor de toewijzing van beurzen of subsidies voor het klinisch onderzoek bij de ziekenhuizen van het net;
  • iris-Lab (2011), dat de labo’s voor klinische biologie van Sint-Pieter, Bordet, Brugmann en UKZKF verenigt.

Daarnaast zijn er de vele samenwerkingsverbanden tussen de medische diensten van het net, die het mogelijk hebben gemaakt een aanzienlijke kritische massa te verenigen om hun activiteiten te ontwikkelen en versterken.

Op het gebied van personeelsbeheer werden de personeelsstatuten en –reglementen geharmoniseerd en opgewaardeerd. Daarnaast werden er talrijke investeringen gedaan in vastgoed, medische zorgprogramma’s, informatica,…

De versterking van alle ziekenhuisactiviteiten en het financiële evenwicht van het irisnet zijn vandaag een realiteit die ten dienste staat van onze opdrachten, steunend op de inspanningen en de vakbekwaamheid van alle teams.

Wij sluiten regelmatig partnerschappen en investeren voortdurend in opleiding en vorming

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım