Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

iris-Aankopen

Optimalisering van de aankopen gericht op de kwaliteit van de zorgverlening, de veiligheid en het comfort van het personeel en de patiënten aan de hand van professionele aankoopmechanismen waarmee besparingen kunnen gerealiseerd worden.

De vereniging iris-Aankopen is de “aankoopcentrale” voor de overheidsopdrachten van het irisnet. De vereniging werd opgericht in 2002 en voorzien van specifieke statuten om haar opdrachten en toepassingsveld te bepalen. iris-Aankopen oefent haar activiteiten uit voor rekening en ten gunste van het Universitair Verpleegcentrum Brugmann, het UKZKF, de IZZ, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut, de verenigingen iris-Lab en iris-Koepel. iris-Aankopen staat in voor de organisatie van overheidsopdrachten voor producten, diensten en medische uitrusting, voor en met de instellingen, in naam waarvan de vereniging handelt.

Met de standaardisering van de aankoopprocedures op niveau van het net en het samenbrengen van de middelen en de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor elke opdracht, beoogt iris-Aankopen het volgende :

  • aan de ziekenhuizen en hun patiënten de beste medische producten en diensten te leveren
  • de aankopen globaliseren op niveau van het net met als doel de beste bevoorradingsvoorwaarden te bekomen
  • de meest prestatiegerichte medische uitrustingen te leveren
  • hun uitbatingskosten te garanderen aan optimale voorwaarden

Om zo efficiënt mogelijk belangrijke en ingewikkelde opdrachten te organiseren en de medische en wettelijke verantwoordelijkheden ervan te analyseren koppelt iris-Aankopen de competenties van een gespecialiseerd en multidisciplinair centraal team aan medische, zorgkundige, farmaceutische, technische en logistieke deskundigheid van het personeel van de ziekenhuisverenigingen van het net.

Dankzij de het permanent bureau, de comités van aankopers en apothekers van iris en de comités van deskundigen en gebruikers, heeft iris-Aankopen een aankoopbeleid (irisnet) uitgebouwd, dat de ziekenhuizen dagelijks in staat stelt belangrijke besparingen te realiseren in perfecte overeenstemming en met de permanente zorg om producten, diensten en uitrustingen te leveren van uitstekende kwaliteit met het oog op de veiligheid en het comfort van het personeel en de patiënten die deze moeten gebruiken.

iris-Aankopen
Dejonckerstraat 46 - 5e verdieping - 1060 Sint-Gillis
Telefoon : 02 543 78 17
Fax : 02 543 78 48
Email : iris-aankopen@iris-ziekenhuizen.be

Klik hier voor het 2018 jaarlijks activiteitenverslag

Bijlage 1 - aanwezigheid mandatarissen

Billage 2 - overheidsopdrachten 

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort