Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

2018 jaarlijks activiteitenverslag

In de huidige context van de toenemende moeilijkheden tussen de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus van het irisnet en in het vooruitzicht van de hervorming van Maggie De Block van de lokale en regionale ziekenhuisnetwerken, is de iris-Koepel begonnen met een hervorming van het bestuur van het netwerk. In 2017 werden enkele stappen in deze richting gezet, zoals de invoering van een intern auditsysteem (zie hierboven) en de herziening van de bezoldiging van de openbare mandatarissen. Andere initiatieven zijn gepland.

AANWEZIGHEDEN EN VERGOEDINGEN VAN DE OPENBARE MANDATARISSEN

De regeling voor de verloning van de openbare mandatarissen werd hervormd en uitgebreid naar alle verenigingen van het netwerk in januari 2018, op grond van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 september 2017 tot uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Overigens wordt door de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, de opstelling vereist van een specifiek jaarlijks verslag (in bijlage).

SCAN VAN HET BESTUUR VAN HET NETWERK

“Governance” heeft te maken met besturen, beheersen, controle, transparantie en over het algemeen met de samenstelling en bepaling van de rol van ieder orgaan en het moeten afleggen van verantwoording. Het strekt ertoe de bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van een onderneming efficiënt te organiseren, te objectiveren entransparanter te maken. Deugdelijk bestuur is aldus geen doel op zich, maar een middel om de ondernemingsstrategie waar te maken. Het berust op een aantal fundamentele beginselen die aangepast dienen te worden in functie van de specifieke context van iedere organisatie.

Om het hele irisnet bij te staan in de hervorming en reflectie inzake bestuur, werd een beroep gedaan op externe expertise. Zo heeft het gehele net zich in 2018 aangesloten bij de vzw GUBERNA (http://www.guberna.be/), het Belgisch Instituut voor Bestuurders.

In het kader van dit lidmaatschap, werd hen de opdracht gegeven een scan uit te voeren van het bestuur van het iris-netwerk. De doelstelling van de opdracht is het verschaffen van aanbevelingen voor de toekomst, in verband met de vernieuwing van de raden van bestuur in2019 na de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Klik hier voor het 2018 jaarlijks activiteitenverslag 

Bijlage 1 - aanwezigheid mandatarissen

Bijlage 2 - overheidsopdrachten

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort