Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Jules Bordet Instituut

Website : www.bordet.be

Het Jules Bordet Instituut, een geïntegreerd multidisciplinair centrum, is in België het enige onafhankelijke ziekenhuis dat zich uitsluitend op kankeraandoeningen toespitst. Het houdt zich zowel bezig met opsporing en klinische behandeling als met onderzoek en biedt universitair onderwijs van hoog niveau. De harmonieuze samenwerking tussen deze drie activiteiten is origineel en een belangrijke troef in de aanpak van de ziekte.

Klinische zorg

Het merkwaardige aan de oncologische praktijk in het Bordet Instituut is de doorgedreven multidisciplinaire therapeutische aanpak, versterkt door het unieke dossier dat, voor elke patiënt, wordt gebruikt door alle zorgverleners, ongeacht hun specialiteit. Dit dossier volgt de patiënt bij elke raadpleging of hospitalisatie en het bevat alle relevante informatie over hem. Zodra de diagnose gesteld is, wordt beslist over de behandeling in gezamenlijk overleg en na een collectieve denkoefening door de chirurgen, radiotherapeuten en internisten, met toepassing van de modernste therapietechnieken.

Fundamenteel en klinisch onderzoek

De ontwikkeling van de oncologie van vandaag was slechts mogelijk door intensief onderzoek in het laboratorium maar ook in de kliniek. Zo voert het "Laboratorium voor Klinisch Onderzoek en Opsporing" fundamenteel onderzoek uit op het gebied van hematologie, borstkanker, melanomen, longkanker, enz. Dit onderzoek leidde reeds tot honderden waardevolle wetenschappelijke bijdragen die internationaal erkend zijn. Een wezenlijk facet van het Jules Bordet Instituut is echter de nauwe integratie van onderzoek en de oncologische praktijk. Hierdoor is het klinisch onderzoek permanent betrokken bij de zorg die de artsen aan hun patiënten verstrekken. Vele van deze klinische onderzoeksprogramma’s worden uitgevoerd in samenwerking met nationale of internationale centra, in het bijzonder in het kader van de EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer), die trouwens in 1964 in het Jules Bordet Instituut werd opgericht.

Onderwijs

Op academisch vlak en in het kader van de opdrachten die de Université Libre de Brussel aan het instituut heeft toevertrouwd, is het Jules Bordet Instituut befaamd om de kwaliteit van het doctoraats- en postdoctoraatsonderwijs dat er wordt gegeven. Zo leidt het Instituut elk jaar verscheidene oncologen op, die deze specialiteit in praktijk zullen brengen in de ziekenhuizen van het land, evenals jonge onderzoekers die terugkeren naar hun respectieve centra om er de bij het Instituut opgedane kennis vrucht te laten dragen.

JULES BORDET INSTITUUT
Boulevard de Waterloo 121 - 1000 Brussel 

Telefoon : 02 541 30 00

Google Maps

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım