Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Verslavingsgeneeskund

Het irisnet is pionier in alcoholontwenning en breidde zijn expertise uit tot diverse vormen van verslavingsgedrag.

Verslavingsproblemen leiden vaak tot noodsituaties waarbij het ziekenhuis een centrale rol vervult. Daarnaast vereisen ze een goede behandeling en follow-up, om ook de verslaving zelf te kunnen aanpakken en niet alleen de gevolgen ervan. De psychiatrische diensten van het irisnet munten al jarenlang uit in de behandeling van verslavingen. Het net was in de jaren 70 pionier op gebied van alcoholontwenning, maar breidde zijn expertise geleidelijk uit tot andere vormen van verslaving, van tabak tot opiaten, cannabis, gok- en internetverslaving. Vandaag biedt het via talrijke ambulante, semiambulante en ziekenhuisprogramma’s een zorgaanbod aan, dat uniek is in zijn soort.

Zo begeleidt de eenheid alcoholverslaving van het UVC Brugmann elk jaar ongeveer 400 alcoholontwenningen. Sinds ongeveer vijftien jaar kunnen patiënten met middelenverslaving terecht in een kleinere eenheid. Elk jaar worden hier tweehonderd personen opgenomen. Troef van deze eenheid? Ze biedt een medische behandeling aan, in een context waarin vaak sprake is van verslaving aan verschillende middelen en waarbij de patiënt zowel kampt met psychosociale als met lichamelijke problemen. Deze aanpak is niet alleen essentieel voor de patiënt zelf, maar ook voor het volledige net. Middelenverslaving veroorzaakt immers tal van gezondheidsproblemen. Het irisnet blijft op dat vlak een pioniersrol vervullen en was trouwens één van de eersten die opiatenontwenning toepaste onder verdoving, een techniek die vandaag deel uitmaakt van het therapeutisch arsenaal bij de behandeling van drugverslaving.

Ook de expertise van iris inzake tabacologie is algemeen erkend. Zo organiseren al onze ziekenhuizen vier- tot vijfdaagse programma’s rond motivatieprocessen en stoppen met roken (in dagziekenhuis). In 2003 opende het irisnet ook de eerste cannabiskliniek; hier laten zich vandaag heel wat personen behandelen, die hun verbruik als problematisch of dreigend problematisch beschouwen. Verder wil iris de maatschappelijke trends op de voet volgen en was het ook één van de eerste structuren met een specifieke behandeling voor internetverslaving.

Dankzij een specifieke en doelgerichte behandeling vervult ons net vandaag een sleutelrol bij de bestrijding van deze steeds toenemende vormen van verslaving. In dit verband besteden we ook bijzondere aandacht aan de rol van de omgeving en aan de problemen waarmee die te maken krijgt door het verslavingsgedrag van de naaste. We raden daarbij ook een vervolgbehandeling aan buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld via zelfhulpgroepen. Tot slot is ons net ook betrokken bij tal van onderzoeksactiviteiten die dag in dag uit de klinische praktijk voeden, waardoor een vruchtbare wisselwerking ontstaat. Op die manier speelt het net zowel in België als in Europa een echte leidende rol inzake verslavingsbehandeling.   

Kliniek voor Speelverslaving en zelfhulpprogramma

De strijd tegen speelverslaving is een van de prioriteiten in de verslavingsaanpak van Iris. In dat verband ontwikkelde de Kliniek Dostoïevski voor Speelverslaving onlangs een onlinezelfhulpprogramma. Personen op zoek naar informatie en/of hulp kunnen er gratis terecht. Via een vragenlijst en online motivatieoefeningen kan iedereen hier nagaan in welke mate hij zijn speelgedrag onder controle heeft. Op die manier kan onlinehulp leiden tot een concrete vraag naar professionele begeleiding.

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım