Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Digestief

Het irisnet vervult al meer dan twintig jaar een pioniersrol in de behandeling van spijsverteringsziekten. Zo werd al in 1991, op de dienst van prof. Guy-Bernard Cadière van het UMC Sint-Pieter, de allereerste digestieve operatie via laparoscopie (minimaal invasieve methode) ter wereld verricht. Andere primeurs volgden, met name in de robotchirurgie en de transorale antirefluxchirurgie zonder insnijding (waarbij alleen de natuurlijke lichaamsopeningen gebruikt worden). Op die manier werden een aantal heelkundige ingrepen gestandaardiseerd op deze dienst, die al meer dan 5.000 chirurgen opleidde uit de hele wereld.

Het irisnet beschikt over voldoende specialisten en hoogtechnologisch materiaal om alle types digestieve chirurgie te kunnen uitvoeren: oesofagectomie, gastrectomie bij kanker, Nissen, colectomie bij kanker en bij diverticulitis, cholecystectomie, hepatectomie, splenectomie, herniaoperaties, bariatrische chirurgie (bij obesitas) enzovoort.

Obesitas (zwaarlijvigheid) is vandaag officieel geregistreerd als een ernstige aandoening en is uitgegroeid tot een aanzienlijke bedreiging van de volksgezondheid. Zo is het aantal personen met overgewicht in de meeste Europese landen gestegen van 10% tot 40%. Van de Belgen, kampt 39% met overgewicht. Deze typische welvaartsziekte kan de levensverwachting met 10 tot 15 jaar verminderen en verdient dan ook alle aandacht van het voltallige medische korps.

Het irisnet vervult een pioniersrol bij het aangaan van deze uitdaging voor de volksgezondheid. Zo beschikken al zijn centra en ziekenhuizen over hun eigen gespecialiseerd multidisciplinair centrum, met ter zake deskundige chirurgen, internisten-endocrinologen, gastro-enterologen, psychologen, diëtisten enzovoort. Alle patiënten met overgewicht of zwaarlijvigheid kunnen zich hier laten behandelen en krijgen een oplossing op maat aangeboden onder leiding van een gespecialiseerd team.

Al in 1982 werd, binnen het UVC Brugmann, het eerste Interdisciplinair Centrum voor de Behandeling van Obesitas opgericht (CITO, Centre Interdisciplinaire du Traitement de l'Obésité). Sindsdien is een interdisciplinair team eveneens actief binnen dit domein, op de sites van de Ziekenhuizen Iris Zuid in Elsene en Bracops.
In maart 2010 opende het UMC Sint-Pieter op zijn beurt de Clinique du Poids idéal (Brussels Weight Loss Center), op de site César De Paepe.
Al deze teams binden samen de strijd aan tegen zwaarlijvigheid en verrichtten al duizenden consulten. 

MORBIDE OBESITAS

Een patiënt met een Body Mass Index van boven de 40 lijdt aan ernstige obesitas, met zware gezondheidsproblemen tot gevolg. In de meeste gevallen is een combinatie van een gezonde levensstijl en een evenwichtig dieet niet voldoende en is alleen een operatie doeltreffend om duurzaam gewichtsverlies te bereiken.
Het irisnet beschikt over grensoverschrijdende expertise in dit domein. De behandeling van morbide obesitas (ziekelijke zwaarlijvigheid) is per definitie multidisciplinair, doordat de patiënten vaak ook nevenaandoeningen hebben (hart- en vaatziekten, longziekten, stofwisselingsziekten, spijsverteringsziekten, musculoskeletale, gynaeco-urinaire, oncologische of neuropsychiatrische aandoeningen …). Het preoperatief onderzoek vóór elke ingreep is van bepalend belang en vereist advies van allerlei specialisten: endocrinoloog-internist, gastro-enteroloog, diëtist, psycholoog enz. Na de ingreep volgen de verschillende betrokken artsen eenzelfde, patiëntgerichte aanpak, voor een noodzakelijke follow-up op lange termijn.

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım