Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

De ombudsdiensten

Vragen, suggesties of klachten zijn belangrijk om ons te helpen de kwaliteit te verbeteren van de zorg en de dienstverlening, waar u recht op hebt,. Daarom moedigen wij u aan om ze ons te melden.

Bij ontevredenheid raden wij u aan om u eerst te richten tot de dienst waar u werd behandeld. Als u geen antwoord krijgt, kunt u met uw klachten terecht bij de ombudsdienst. Deze dienst bestaat in alle ziekenhuizen van het irisnet.

De ombudsman oefent zijn functie onafhankelijk uit. Hij is gebonden tot het beroepsgeheim, is onpartijdig en neutraal gedurende de hele procedure.

Klachten kunnen schriftelijk (brief, fax, e-mail) of mondeling (telefoon, persoonlijk contact na afspraak) bij de ombudsman gemeld worden.

Indien u bij de bevoegde ombudsdienst klacht neerlegt omdat u vindt dat één van uw rechten niet gerespecteerd werd (vb. gebrek aan informatie over uw gezondheidstoestand, moeilijkheden om inzage te krijgen in het patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgverlening), dan poogt de ombudsman het geschil op te lossen, met de medewerking van de patiënt en van de beroepsbeoefenaar(s).

Indien de partijen niet tot een oplossing komen, informeert de ombudsman u over de andere mogelijkheden die bestaan voor de behandeling van uw verzoek.

De verschillende ombudsdiensten binnen de irisziekenhuizen

Meer informatie : FOP Volksgezondheid 

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım