Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Infectiologie

Binnen het irisnet is het UMC Sint-Pieter pionier op het vlak van infectiologie en staat voor een breed zorgaanbod, ook voor de armsten. Al in de 12de eeuw werd een leprozenhuis gebouwd bij de Sint-Pieterskapel. Dichter bij ons verwierf prof. Nathan Clumeck, die de dienst infectieziekten van het UMC Sint-Pieter oprichtte, dertig jaar geleden internationale faam. Hij was namelijk de eerste, die bij een Afrikaanse patiënt de diagnose seropositief stelde en in The Lancet uitlegde hoe je via heteroseksueel contact besmet kunt raken met hiv.

Begin jaren 80 ontwikkelde de dienst infectieziekten als eerste in België een behandelingsfilosofie op basis van een medisch-psychosociale aanpak. Daarbij wordt een patiënt met een infectieziekte niet langer beschouwd als iemand met een biologische stoornis, maar als een individu, die evolueert binnen de samenleving. Die zogenaamde ‘globale’ aanpak werd aangevuld met een multidisciplinaire benadering, die permanente samenwerking nastreeft met diverse specialisten. Deze personeen behandelen onder meer de nevenaandoeningen (comorbiditeiten), waaraan hiv-patiënten kunnen lijden. Sindsdien is die globale en multidisciplinaire aanpak ingeburgerd geraakt in alle ziekenhuizen van het irisnet.

Het CETIM, een van de activiteitspolen van de dienst infectieziekten, is al bijna 25 jaar het belangrijkste referentiecentrum van het land voor hiv, met ongeveer 3.000 opgevolgde patiënten. Het geniet internationale erkenning voor zijn patiëntenbegeleiding en research.

Het CETIM slaagde erin om externe financieringsbronnen te vinden om een behandelingsmethode te ontwikkelen, waarbij de patiënt centraal staat. Het is geconventioneerd met het Riziv en biedt de patiënt gratis sociaal, psychologisch, seksuologisch en voedingsadvies. Dat is zowel in overeenstemming met zijn missie binnen een openbaar ziekenhuisnetwerk, als met de aanpak die de artsen hebben ontwikkeld voor de follow-up van de patiënt. Het centrum bestaat namelijk uit een multidisciplinair medisch team (specialisten in infectieziekten, hepatologen, gynaecologen, psychiaters enz.). Tot slot beschikt het CETIM nog over een internationaal befaamde eenheid voor hiv-onderzoek, die fase I-, II-, III- en IV-studies uitvoert.

Het Elisa Centrum wordt eveneens gefinancierd door het Riziv en biedt anonieme en gratis hiv-screening aan (alsook screeningen van andere seksueel overdraagbare aandoeningen). Zijn team werkte een profylactische post-blootstellingsbehandeling uit, die jaarlijks wordt toegepast bij honderden personen die risico lopen op hiv door contact met een seropositieve persoon (seksueel contact, uitwisselen van spuiten…).

Verder beschikt het irisnet over de grootste Travel Clinic van België (met meer dan 25.000 bezoekers per jaar). 

Een referentiecentrum voor tuberculose

Tuberculose is nog altijd een typische armemensenziekte, die het vakst voorkomst bij armen, die sociaal-economisch achtergesteld zijn. Het treft dan ook veel immigranten, momenteel vooral afkomstig uit de voormalige Oostbloklanden. Die beschikken niet over een doeltreffende gezondheidszorg, waardoor tbc-patiënten hun behandeling verwaarlozen, wat dan weer tot multiresistente tuberculose leidt. Binnen het irisnet kunnen ze terecht bij een dienst infectiologie met een vast aantal bedden en een eigen identificatie. Zo beschikt het UMC Sint-Pieter binnen zijn dienst infectieziekten over twee eenheden met vijftien zogeheten L-bedden (waarbij de L staat voor lits contagieux/besmettelijke ziekten). De eerste eenheid is bestemd voor tuberculosepatiënten (in samenwerking met het FARES, het "Fonds des Affections Respiratoires", (Fonds voor Ademhalingsziekten)) en quarantainepatiënten; de tweede eenheid behandelt algemene infectieziekten, waaronder hiv. 

S Clinic: uniek in België

De S Clinic is geïnspireerd op een aantal bestaande structuren in de Verenigde Staten, Engeland en de Scandinavische landen en spitst zich toe op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). De belangrijkste soa’s zijn – naast hiv, dat behandeld wordt in het CETIM - gonokokkeninfecties, chlamydia, syfilis, herpes… Alle soa’s worden behandeld in de S Clinic, die niet alleen streeft naar een snelle behandeling via haar competentiepool, maar ook aan preventie doet in risicomilieus.

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım