Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Onze partnerschappen

Iris, dat zelf gebaseerd is op het concept van partnerschap dat de vijf ziekenhuizen van het netwerk met elkaar verbindt, ontwikkelt dit concept van partnerschap op verschillende gebieden, op medisch vlak maar ook op het vlak van diverse administratieve en technische ondersteuning.

Het irisnet bouwt zo sterke relaties op met verschillende partners, zoals:

  • de OCMW’s, in het kader van de behandeling van behoeftige patiënten, daklozen, illegalen,… 
  • de rust- en verzorgingstehuizen, wanneer oude patiënten van het net niet langer behoefte hebben aan een ziekenhuisopname maar toch verdere zorg nodig hebben
  • de thuiszorgstructuren, in het kader van de behandeling van een aandoening om de duur van de ziekenhuisopname (en dus het risico op blootstelling aan nosocomiale ziekten) te beperken, maar ook om het comfort van de patiënt te verbeteren in bepaalde situaties (na een chirurgische ingreep, dialyse, palliatieve zorg, …);
  • de politiezones, voor observatie of behandeling van verdachten

Het irisnet heeft ook een vast partnerschap met de vereniging van huisartsen voor het beheer van klinieken om de spoeddiensten te ontlasten, maar ook met diverse scholen voor beroepsonderwijs in verband met de zorg waaruit het net vele stagiairs onthaalt.

De partnerschappen, de lijst is te lang om volledig te kunnen zijn, stoppen niet aan de grens van het Brussels Gewest. Er zijn er ook op nationaal niveau en op internationaal niveau, met name met ontwikkelingslanden.

PARTNERSCHAPPEN MET UNIVERSITEITEN EN ZIEKENHUIZEN

De entiteiten van het irisnet en de universiteiten (ULB & VUB) hebben altijd al sterke banden ontwikkeld op het gebied van medisch onderwijs en deze relatie gaat verder dan het louter academische kader.

Door de jaren heen zijn er talrijke partnerschappen opgebouwd op verschillende gebieden, met name met verschillende andere universitaire ziekenhuizen, vooral academische ziekenhuizen, maar ook met het CHU de Tivoli, het CHU de Charleroi, het CHU Ambroise Paré,...

Zo worden er bijvoorbeeld talrijke orgaantransplantaties (nier-, hart-, lever-, alvleesklier-, long-,... transplantaties) uitgevoerd in verschillende academische ziekenhuizen, en meer bepaald in het Erasmusziekenhuis, in het kader van een regelmatige samenwerking. Andere partnerschappen betreffende levertransplantaties bij kinderen – een eerder zeldzame pathologie -, zijn gesloten met de Cliniques universitaires Saint-Luc.

Er is een grote gezamenlijke actie rond mucoviscidose (een van de meest voorkomende genetische ziekten) tussen het UKZKF en het Erasmusziekenhuis.

Verder wordt de screening op stofwisselingsziekten bij de geboorte wordt uitgevoerd door het laboratorium kindergeneeskunde, dat verschillende afspraken heeft met partnerkraamklinieken in Vlaanderen, in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tot slot heeft het irisnet voor disciplines zoals medische genetica of cytogenetica, namelijk de studie van genetische verschijnselen op celniveau, dat wil zeggen op het niveau van de chromosomen zonder DNA te moeten afnemen (chromosoomafwijkingen, recombinatie van chromosomen, enz.), een partnerschapsovereenkomst met de ULB en de VUB die niet betrekking heeft op onderwijs maar op klinische praktijk.

Op onderzoeksgebied worden wetenschappelijke activiteiten die te maken hebben met experimentele geneeskunde of gesofisticeerde laboratoriumtechnieken uitgevoerd in de faculteiten geneeskunde die naast de universitaire irisziekenhuizen liggen.

Kortom, we kunnen zeggen dat er evenveel partnerschappen voor onderzoek zijn als klinische diensten… Het is onmogelijk ze hier allemaal op te noemen !

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım