Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Elektonisch delen van uw Gezondheidsgegevens

In de loop van uw leven zal u verschillende zorgverleners raadplegen : een huisarts, kinesist, verpleegkundige, tandarts, apotheker… In deze context, moedigt het iris netwerk van Brusselse universitaire ziekenhuizen zijn patiënten aan om het delen van hun gezondheidsgegevens tussen al de personen die hen behandelen goed te keuren. Waarom?

Door uw toestemming te geven aanvaardt u dat de personen die voor u zorgen informatie delen over uw gezondheid. Die zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze uw medische voorgeschiedenis, ziekenhuisopnames, allergieën, bloedgroep, voorgeschreven medicatie, biologische testresultaten, radiografieën, enz. kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en onnodige onderzoeken of complicaties voorkomen als gevolg van gebrekkige kennis over uw gezondheid. Het delen van die gegevens is ook bijzonder nuttig als u op de dienst spoedgevallen terechtkomt….

U kunt op ieder ogenblik beslissen om uw gegevens te delen of niet, om de vertrouwelijkheid van sommige gegevens te behouden, en zelfs om uw toestemming in te trekken.

U mag ervan uitgaan dat het delen van gegevens plaatsvindt in het strikte kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en aan de eisen van de privacy wet voldoet. Die persoonlijke gegevens zijn beveiligd. Alleen zorgverleners met wie u een zorgrelatie heeft, hebben toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om u te behandelen en alleen tijdens de duur van de zorgverlening. Het overtreden van die vertrouwelijkheids- en toegangsregels is bij wet strafbaar.

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım