Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

iris-Academy

Het iris-Academy project is opgestart in oktober 2015. iris-Academy streeft ernaar om de expertise in e-learning die opgedaan werd in het kader van het project HOPITAAL aan te wenden als hulpmiddel voor de gerichte en terugkerende opleidingen, die door de directies HR van de irisziekenhuizen aangeboden worden.

In 2016 heeft het team van iris-Academy het merendeel van de e-learning modules ontwikkeld die deel uitmaken van de cursussen rond transfusie, hemovigilantie, ziekenhuishygiëne en cardio-pulmonaire reanimatie.  Deze onderwerpen werden ontwikkeld in functie van de prioriteiten van de opleidingscellen. Het gaat om ongeveer 25 modules en ludieke online vragenlijsten.

Voor de ontwikkeling van de modules werd een model uitgewerkt om samen te werken met experten over de inhoud voor onze ziekenhuizen. Dit model werd ontwikkeld volgens een methodologie en een ontwikkelingsfilosofie die tevens werden gecreëerd in 2016 op basis van beschikbare studies. Voor de ontwikkeling van de modules werd een model uitgewerkt om retroactief samen te werken met experten over de inhoud van onze ziekenhuizen.

Bovendien hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over het betrekken van een ruim netwerk aan partners bij iris-Academy.  Zo zal de « Belgian Resuscitation Council » de inhoud van de reanimatiemodules valideren en een kwaliteitslabel toekennen. Er werden tevens onderhandelingen aangevat met de verschillende diensten van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV met het oog op het valideren van de inhoud en het toekennen van expertise aan de inhoud. Tot slot zijn we de samenwerking opgestart met meerdere ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië om samen nieuwe modules te ontwikkelen en onze respectievelijke opleidingscatalogi te delen. Dit zal op aanzienlijke wijze de uitbreiding versnellen van de e-learning opleidingen van de iris-Academy.

Het “Learning Management System” dat de opleidingen zal omvatten werd uitgebreid in 2016 Eind 2016 werd een nieuwe versie van de leeromgeving van « HOPITAAL » opengesteld voor de testgebruikers en is voortaan een onderdeel van het « HOPITAAL » platform.

Vanaf dit jaar 2018 wordt iris-Academy beschikbaar voor al het personeel van het irisnet. Nieuwe cursussen zullen geleidelijk aan voorgesteld worden.

.

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım