Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Internationale patiënten

sept. 24, 2018
patients internationaux.png

Onze rol is om u te begeleiden en bij te staan gedurende uw behandeling of ziekenhuisopname. 

U kan bij ons terecht voor hetvolgende :

 • Als contactpunt voor al uw vragen
 • Opmaken van een offerte voor uw behandeling/hospitalisatie
 • Coördineren van de opvolging van uw behandeling/hospitalisatie (afspraken vastleggen voor de voor-opname, medische onderzoeken, post-operatieve opvolging)
 • Vereenvoudigen van het contact met de artsen en verzorgers
 • Hulp bij de organisatie van uw behandeling/hospitalisatie
 • Ontvangst en begeleiding tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

 

Administratieve procedure

De Cel voor Internationale Diensten helpt internationale patiënten, die niet gedekt zijn door de Belgische of de Europese sociale zekerheid en die in het buitenland wonen, bij hun behandeling of ziekenhuisopname in het Universitair Verplegingscentrum Brugmann.

A. Ik ben geen houder van een Europese ziekteverzekeringskaartituation

Als u geen Belgische of Europese ziekteverzekering heeft (Belgische mutualiteit, EZVK, S2 formulier), is de Cel Internationale Diensten uw contactpunt.

Hieronder vindt u de procedure voor de organisatie van uw behandeling of hospitalisatie :

 1. Formaliseer uw aanvraag voor behandeling of hospitalisatie :
 2. Aanvraag voor de opening van een dossier via mail met een kopie van uw identiteitskaart met naam, voornaam en geboortedatum.
 3. Voeg hierbij een kopie van uw volledig recent medisch dossier.
 4. Analyse van uw dossier door het medisch team op basis van de verkregen informatie. U ontvangt hierna :
 5. Een voorstel voor een therapeutisch plan
 6. Een schatting van de kosten
 7. Een lijst van de medische zorgverleners die zullen instaan voor uw behandeling
 8. De behandeling of de hospitalisatie bevestigen :
 • Ofwel door het bedrag van de offerte over te schrijven op het vermelde rekeningnummer
 • Ofwel door het document van verzekeringsdekking van uw verzekeraar toe te voegen

                Maken van een afspraak :

 • Naargelang uw mogelijkheden, coördineren wij de nodige afspraken voor uw hospitalisatie of behandeling.

                Opname :

 • Op de afgesproken dag gaat u naar de opnamedienst met uw geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw medisch dossier.

Indien u buiten de Europese Unie woont en een visum nodig heeft voor uw verblijf in België, kan u de Cel voor Internationale Diensten contacteren. Wij zullen u in de mate van het mogelijke helpen door u een document te bezorgen met vermelding van de hospitalisatiedatum evenals een betalingsbewijs. U kan deze documenten opsturen naar de ambassade van België in uw land om het verkrijgen van een visum te vereenvoudigen. Het is echter uw verantwoordelijkheid om tijdig de nodige stappen te ondernemen om een visum te verkrijgen. Het UVC Brugmann verzekert u dat de medische gegevens confidentieel zullen blijven

B. Ik ben titularis van een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)

Indien u beschikt over een Europese ziekteverzekeringskaart, kan u rechtstreeks een afspraak maken met uw specialist. Vergeet niet om, in geval van hospitalisatie(klassiek of one-day), het akkoord te vragen van uw verzekeringsmaatschappij en vraag ook dat ze het document S2 (vroeger E112) naar u opsturen.

C. Ik verblijf momenteel in België

Als u momenteel in België verblijft, kan u rechtstreeks contact opnemen met uw specialist.

Contact

U kan de Cel Internationale Patiënten contacteren door een mail te sturen naar : international.serviceschu-brugmann.be.

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort