Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Horizon 2020: accreditatie kwaliteit UMC Sint-Pieter!

mars 18, 2019
accréditation st pierre.jpg

Iedereen houdt in zijn dagelijkse praktijk, in zijn handelen, rekening met de kwaliteit. Meerdere diensten hebben van de erkenning van die kwaliteit overigens hun hoofddoel gemaakt en ondergaan een externe certificering. Dat is het geval voor het centrum voor MBV, de Borstkliniek ISALA en het laboratorium dermapathologie, die erkend zijn door nationale en internationale instanties.

Het strategisch kwaliteitsplan

Ons ziekenhuis definieert in 2015 zijn vijf strategische sleutels.  In 2018 wordt het luik kwaliteit/veiligheid van de zorg verder uitgewerkt. Er worden acht dimensies voor de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten bepaald. De dienstverstrekking moet efficiënt zijn, gericht op de gebruiker, ingebed in de gemeenschap, toegankelijk, veilig, pertinent, de continuïteit van de zorgen garanderen en ook instaan voor de veiligheid van de zorgverleners.  De dimensies worden in multidisciplinaire werkgroepen nader omschreven, wat uitmondt in 92 specifieke verbeteringsacties.

Geplaatst in het perspectief van de globale uitdagingen waar ons ziekenhuis in het veranderende zorglandschap voor staat, bepalen die verbeteringsacties de hoofdlijnen van onze toekomstige acties (intern en extern) op het vlak van kwaliteit.

Dat houdt onder meer het (her)definiëren van onze processen en procedures in, het implementeren van medische en niet-medische indicatoren, het betrekken van de ondersteunende diensten bij de verbetering van de efficiëntie van de zorg, het ontwikkelen van een veiligheids- en kwaliteitscultuur, samenwerking en communicatie tussen de beroepen en partnerschap met de patiënten.

 

De accreditatie

Met het werk dat we voor de boeg hebben, leek het ons noodzakelijk de teams een instrument aan te reiken. We werken met de tools van Accreditation Canada, een externe organisatie. De normenkaders die ze hanteren laten toe om de praktijken in onze medische en niet-medische diensten met internationale normen te vergelijken. Het helpt ons om onze werking te evalueren en te verbeteren aan de hand van veel adviezen.

 

De volgende 5 sleutelwoorden vatten onze filosofie samen: medeverantwoordelijkheid, team, welwillendheid, empathie en transversaliteit.

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort