Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Inhuldiging Eenheid Gustave Derscheid, eenheid voor lang verblijf voor patiënten met tuberculose

oct. 28, 2019
unité gustave derscheid st pierre.jpg
 

Tuberculose

Tuberculose is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Hoewel haar incidentie in België laag en stabiel blijft, concentreert de ziekte zich in de grootsteden waar ze de allerzwaksten treft. De jongste jaren is het aandeel patiënten zonder vaste verblijfplaats of met grote sociaaleconomische problemen fel gestegen om 28% te bereiken in 2017. Ook zijn er multiresistente vormen van tuberculose opgedoken die een langere en complexere behandeling vergen.

Behandeling

De behandeling van tuberculose omvat een hospitalisatiefase in strikte respiratoire isolatie, gevolgd door een lange periode van ambulante behandeling. Therapietrouw is primordiaal voor de genezing en om transmissie van de ziekte te vermijden. Een verlengd verblijf in isolement is voor de meeste patiënten psychologisch zwaar. Ook in de fase van ambulante behandeling is er het risico dat ze medisch afhaken.

Referentiecentrum voor tuberculose

Het UMC Sint-Pieter is erkend als referentiecentrum voor de behandeling van tuberculose, in het bijzonder de multiresistente vormen. In samenwerking met de dienst Pneumologie, FARES en VRGT hospitaliseren wij jaarlijks tussen de 100 en 200 patiënten met tuberculose. Respiratoir isolement op een acute dienst is moeilijk voor de patiënten en het verzorgend personeel.

De opening van een eenheid voor lang verblijf voor tuberculosepatiënten is een antwoord op dit volksgezondheidsprobleem. Alle patiënten, ook de meest kansarmen, krijgen er een geïndividualiseerde kwaliteitsbehandeling in menselijker omstandigheden. Het ontwerp van de eenheid is conform de internationale normen voor infecties met luchttransmissie en biedt tegelijk waardige leefruimtes.

De eenheid

Ze bestaat uit twee verdiepingen die met een eigen lift verbonden zijn. Op de eerste verdieping is de zone met de patiëntenkamers volledig afgescheiden van de zone voor het verzorgend personeel. De tweede verdieping is voor recreatieve en psycho-educatieve activiteiten bestemd (bibliotheek, computers, ergotherapie- en fitnesszaal, eetruimte) en geeft uit op een groot terras.

Naast het bieden van medische zorg wil het centrum dit lang verblijf ook benutten om bij te dragen aan de sociale re-integratie van de patiënten. De opvoeders die op de eenheid aanwezig zijn, zullen hen helpen om hun competenties te ontwikkelen. De eenheid gaat ook alfabetiseringscursussen aanbieden.

In de praktijk

Aanvragen tot opname kunnen bij de sociale dienst bekomen worden. Na akkoord van de verantwoordelijke arts wordt de patiënt vanuit een acute ziekenhuisdienst (van het UMC Sint-Pieter of gelijk welk ander ziekenhuis in België) naar de eenheid lang verblijf getransfereerd van zodra zijn klinische toestand stabiel is. Opname is ook mogelijk voor patiënten waarvan de ambulante opvolging moeilijk blijkt, ondanks de tussenkomst van FARES of de VRGT in samenwerking met hun huisarts. Ze verblijven zo lang op de eenheid als ze besmettelijk zijn en/of een continuüm van ambulante zorg onmogelijk is.

 

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort