Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Coronavirus "Covid-19"

mars 23, 2020
Coronavirus 2.png

Pathogeen

Whole genome sequencing resultaten wijzen op een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) als de causale pathogeen. Coronavirussen zijn omkapselde RNA-virussen. SARS-CoV-2 gebruikt de ACE2-receptor om cellen binnen te dringen.

Besmettingswijze

De transmissie verloopt hoofdzakelijk door druppeltjes van mens naar mens. Infectieuze druppeltjes worden overgedragen bv. bij hoesten of niezen en door contact met  deze druppeltjes op voorwerpen en oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken).​

Symptomen

De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en dyspnee.

De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie.

80% van de besmettingen verloopt mild. Sommige personen vertonen heel weinig tot geen symptomen.

Risicoinschatting

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop.

Bijzondere aandacht ging uiteraard ook naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.​ ​

Diagnostiek

Het virus kan opgespoord worden in een wisser van de neus/keelholte. De test kan uitgevoerd worden in verschillende laboratoria. Omdat er evenwel een wereldwijd tekort is aan de chemische stoffen die nodig zijn voor deze test, wordt niet iedereen getest. Wie wél getest moet worden, vindt u terug in onze procedures​

Behandeling

Er bestaat momenteel nog geen vaccin of specifieke behandeling voor COVID-19. Ondersteunende behandeling (bijvoorbeeld door toedienen van extra zuurstof en kunstmatige beademing) is de hoeksteen. Er lopen momenteel verschillende studies met geneesmiddelen die in vitro activiteit tegen het virus getoond hebben.  

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort