Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Nationaal gezondheidsplan voor de kankerpatiënten om een golf van nevenslachtoffers te vermijden!

mai 5, 2020
patient cancer.jpg

 

De pandemie die wordt veroorzaakt door het coronavirus, leidt op gezondheidsniveau tot een uitzonderlijke situatie. Momenteel worden álle krachten gemobiliseerd: bij de bevolking, in medische kringen en op het politieke niveau. Het Jules Bordet Instituut staat hier volledig achter en neemt solidair deel aan deze strijd. Op het domein van kanker hebben vele patiënten hierdoor echter geen toegang tot de noodzakelijke verzorging voor de opsporing, de diagnose, de behandeling en de opvolging van hun ziekte. Deze toestand, die direct voortvloeit uit de dringendheid en de omvang van het huidige probleem, dreigt de bron te worden voor een tweede golf van ‘collaterale’ slachtoffers van het coronavirus.

”In tegenstelling tot de virale epidemie is deze tweede crisis volledig voorspelbaar. Het is onze
verantwoordelijkheid om erop te anticiperen en om de nodige collectieve maatregelen te
voorzien om de gevolgen ervan te beperken. Zodra de druk van de virale epidemie zal afnemen,
moeten we in staat zijn om meteen weer optimaal voor deze patiënten te zorgen. Daarom zullen
– aansluitend op het beheer van de huidige crisis – uitzonderlijke middelen en coördinatie
nodig zijn voor de behandeling van kankerpatiënten, én solidariteit van de hele
maatschappij”
, aldus Vincent Donckier, diensthoofd chirurgie van het Jules Bordet Instituut.

Er zullen snel meerdere acties gevoerd moeten worden

 • Identificatie van de gezondheidssectoren die een prioritaire herneming moeten krijgen.
  Net zoals andere pathologieën vertegenwoordigt de oncologie een van deze prioriteiten.
   
 • Op nationaal niveau een strategie opstellen om de prioriteiten te beheren en te zorgen
  voor coördinatie tussen de diverse zorgsectoren. Meer bepaald: voorrang aan de
  overbrenging van COVID-19-patiënten die aangepaste zorg nodig hebben, naar
  gespecialiseerde en degelijk uitgeruste ziekenhuisafdelingen zodat de diensten met
  oncologiespecialisatie versneld en solidair kunnen instaan voor de patiënten die het
  dringendst behandeld moeten worden.
   
 • Om een snelle en veilige herstart te waarborgen: prioritaire toegang tot
  beschermingsmateriaal maar ook tot tests voor de opsporing van het virus en
  serologische tests voor de opsporing van antistoffen, zodra ze beschikbaar zijn. De
  combinatie van deze twee testtypes is een noodzakelijke voorwaarde om de patiënten
  en het verzorgend personeel progressief opnieuw te introduceren in het actieve circuit,
  met identificatie van de niet-besmettelijke maar ook de beschermde personen.
   
 • Uitzonderlijke middelen vrijmaken (ook financiële) om deze herstart te ondersteunen.
  Op alle niveaus zullen gezondheidspersoneel en ziekenhuizen uitgeput uit de huidige
  periode komen.

“De huidige prioriteit blijft ongetwijfeld er alles aan te doen om de gevolgen van de epidemie
van het coronavirus te beperken. Wij denken echter dat nu al geanticipeerd moet worden op
het vervolg. Alleen collectief kunnen we het hoofd bieden aan wat een tweede crisis dreigt te
worden. Hiervoor is de hulp vereist van alle actoren in de maatschappij. In vergelijking met de
brutale overrompeling van de virale epidemie hebben we nu het beslissende voordeel te kunnen
anticiperen op deze tweede golf. We kunnen ons niet veroorloven om dit te negeren, en we
moeten er alles aan doen om te anticiperen.”

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort