Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Arbeidsomstandigheden voor artsen-specialisten in opleiding

avril 28, 2021
pgs.jpg

Ter herinnering, het iris-netwerk verenigt alle openbare ziekenhuizen in Brussel (J. Bordet  Instituut, UVC Brugmann, Iris Ziekenhuizen Zuid, Universitair Kinderziekenhuis Koningin  Fabiola en UMC Sint-Pieter) en staat in voor de stages van ongeveer de helft van de artsen  van de Faculteit Geneeskunde van de ULB, d.w.z. bijna 400 ASO's. Dit behoort tot de  hoofdopdrachten van ons netwerk en is van essentieel belang voor onze organisaties, ook in  deze tijd van pandemie die we zo pijnlijk doormaken... 

Onze ziekenhuizen hebben veel stageafdelingen en de volwaardige integratie van ASO's in  deze teams stelt ons in staat de optimale zorgkwaliteit voor onze patiënten te handhaven,  wat onze hoogste prioriteit is. Deze integratie vereist wederzijds respect. Deze impliceert ook  behoorlijke arbeidsomstandigheden, rekening houdend met een zeker evenwicht met het  privéleven en aangepast aan de behoeften van een lang, veeleisend en intensief leerproces in  de verschillende medische specialismen en het ziekenhuisgebeuren. 

Het is een geruststelling voor ons dat onze huidige voorwaarden zeer dicht aanleunen bij de  eisen van de vertegenwoordigers van kandidaat-specialisten, met voorlopige roosters, met  gegarandeerde rusttijden, met een passende vergoeding voor wachtdiensten en overuren,  met een aantal verlofdagen dat vergelijkbaar is met dat van andere artsen, enz. 

In het kader van de lopende federale onderhandelingen over het statuut van de kandidaat specialisten hebben wij een deskundige gemandateerd om onze visie en de voorwaarden  waarover wij jarenlang met de ASO-vertegenwoordigers binnen ons netwerk hebben  onderhandeld, te verdedigen en de invoering van een correcte sociale zekerheidsregeling in  geval van ziekte te ondersteunen. 

Twee principes zijn volgens ons essentieel voor het welslagen van deze hervorming: 

1) Ervan uitgaan dat dit minimumvoorwaarden zijn die in het hele land moeten worden  nageleefd, waarbij het de ziekenhuizen vrij staat de geldende voorwaarden te  behouden indien deze gunstiger zijn. De boodschap moet voor iedereen duidelijk zijn:  wij zijn erin geslaagd met onze ASO's een akkoord te bereiken over een evenwichtig  statuut; het is voor ons ondenkbaar om afbreuk te doen aan onze stagecontracten. 

2) Het aanpassen van de financiering aan deze minimumvoorwaarden en deze  financiering overmaken aan degenen die de stagiairs uitbetalen, in ons geval namelijk  de ziekenhuizen en niet de stagemeesters.

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort