Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Een SOS ENFANTS-team in het irisnet

avril 24, 2017
sos enfants.jpg

 

Voortaan maakt een team gespecialiseerde vakmensen uit de cel SOS ENFANTS-ULB deel uit van de afdeling Kinderpsychiatrie van het UKZKF . Hun tussenkomsten zijn gelinkt aan het werk van de verplegende teams van de ziekenhuis- en spoedafdelingen, en ze behandelen alle vormen van (vermoede of daadwerkelijk vastgestelde) kindermishandeling (verwaarlozing, lichamelijke, seksuele en psychologische mishandeling) en kinderen in gevaar. De teams werken ook samen met toekomstige ouders op de perinatale afdeling.
De cel wil de kwaliteit van de behandeling van situaties van kindermishandeling bij gehospitaliseerde kinderen verbeteren door middel van een snelle en grondige medische, psychologische en sociale evaluatie van de gevallen van mishandeling.

Evolutie van het aantal meldingen van mishandeling

Het aantal meldingen van kindermishandeling in Franstalig België is licht en gestaag gestegen in de afgelopen vijf jaar. In 2015 werd 16,3 % van de gevallen gemeld door medische hulpverleners. Het UKZKF vond het daarom noodzakelijk een interne cel te hebben om tegemoet te komen aan de kinderspecialisten die er werkzaam zijn. De cel hoopt zo in te spelen op vraag van het verplegende personeel en de gezinnen.

Over de teams van SOS ENFANTS

De teams van SOS ENFANTS bestaan al ruim dertig jaar in Franstalig België en worden gesubsidieerd door het ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt twee Franstalige teams gespecialiseerd in de preventie en opvang van kinderen die het slachtoffer zijn van verwaarlozing, lichamelijke en psychologische mishandeling en seksueel misbruik. Deze twee eenheden bevinden zich steeds vlak bij of binnen een ziekenhuisstructuur, in het UMC Sint-Pieter voor SOS Enfants ULB en in de Cliniques Universitaires St Luc voor SOS Enfants-Parents St Luc.

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort