Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Ingrepen onder hypnose

sept. 4, 2017
hypnose 2.jpg

Hypnose bij pijnbestrijding is nooit absoluut. Hierbij dient samen met een plaatselijke verdoving, een zwakke hoeveelheid analgetica toegediend te worden. We spreken dan van hypnosedatie.

Hoe werkt hypnose? « Ieder van ons beschikt over een globaal bewustzijn dat voortdurend schommelt tussen een kritisch bewustzijn (capaciteit om de huidige toestand te analyseren) en een hypnotisch bewustzijn (waarbij we in gedachten verzinken) », legt Dr. Rizzo, anesthesiste bij Iris Ziekenhuizen Zuid, een ziekenhuis van het irisnet. De rol van de arts is een trance op te wekken en deze te stabiliseren door comfortsuggesties aan de patiënt te geven.

Niet elke ingreep kan onder hypnose uitgevoerd worden. Het is enkel mogelijk bij oppervlakkige ingrepen waarvoor men ofwel een plaatselijke verdoving, ofwel een verdoving van het perifere zenuwblok kan overwegen.

Zoals bij elke heelkundige ingreep, vereist ook een ingreep onder narcose een zekere voorbereiding. De anesthesist ontmoet de patiënt voor de ingreep om enkele thema’s te overlopen. « Ik vraag aan de patiënt om zijn dromen, zijn wensen, … kenbaar te maken. Naar waar zou hij willen « gaan » tijdens deze hypnosesessie? Welke plaats is voor hem geruststellend, ontspannend en biedt hem comfort, en waar voelt hij zich goed? » legt Dr. Rizzo uit. De sessie kan enkel functioneren als de patiënt gemotiveerd is en meewerkt met de anesthesist. Wat Dr. Rizzo fascineert in de praktijk van de hypnose, is dat de patiënt zijn eigen bronnen kan mobiliseren. « We helpen hem een rol te spelen in zijn eigen tenlasteneming. Steeds meer patiënten zijn vragende partij ».

« Wat het verpleegkundig personeel dat nog nooit onder hypnose geopereerde patiënten had gezien verbaasde, was vooral het welzijn van die patiënten achteraf », vertelt Dr. Rizzo. Een onder hypnose geopereerde patiënt ervaart niet de nevenwerkingen van een algemene verdoving: misselijkheid, braken, hoofdpijn. Hij moet ook niet naar de ontwaakzaal, want hij herstelt zeer snel van zijn operatie. Het infuus kan meteen verwijderd worden en de patiënt mag onmiddellijk na de ingreep eten en drinken. In de wetenschappelijke literatuur wordt zelfs gewag gemaakt van een betere genezing.

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort