Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Stroke Unit verbetert significant prognose van CVA-patiënt

oct. 16, 2017
Stroke unit.jpg

Het UMC Sint-Pieter, een ziekenhuis van het irisnet, deel uit van de vier Brusselse ziekenhuizen die door de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel-Hoofdstad erkend zijn voor hun gespecialiseerd zorgprogramma « acute beroertezorg».

In de Stroke Unit werken specialisten uit verschillende disciplines (spoedartsen, radiologen, cardiologen, kinesitherapeuten, logopedisten, neuropsychologen, ergotherapeuten, vaatchirurgen, neurochirurgen en de revalidatiedienst van campus César De Paepe) nauw samen voor een optimale behandeling en opvolging van acuut CVA en dat zowel in hospitalisatie als ambulant.

Wat is de incidentie van CVA in België?
Dr. Joachim Schulz, kliniekhoofd Neurologie in het UMC Sint-Pieter: «  Het jaarlijks aantal nieuwe gevallen in België wordt op 19.000 geschat. CVA is de derde doodsoorzaak en de eerste oorzaak van chronische invaliditeit in de ontwikkelde landen. »  

Wat zijn de symptomen van een CVA?

“De symptomen van een CVA variëren en treden plots op. Verlamming, moeilijkheden om te spreken, gezichtsverlies en evenwichtsstoornissen zijn de meest voorkomende symptomen.” 

“Een hemorragisch CVA (20%) en een ischemisch CVA (80%) worden erg verschillende behandeld maar klinisch kunnen we ze niet van elkaar onderscheiden. Daarom is het absoluut noodzakelijk voor de behandeling een hersenbeeld te maken. Doorgaans volstaat een CT-scan. »

Hoe reageren?

« Elke patiënt die de klinische symptomen van een recent CVA vertoont of vertoond heeft, moet onmiddellijk naar de spoeddienst van een ziekenhuis met een Stroke Unit doorverwezen worden. Ook als de symptomen van voorbijgaande aard waren want het risico op een CVA op de korte termijn is reëel.”                                                                                                             

Waarom is het zo belangrijk een CVA in een Stroke Unit te behandelen?

« In vergelijking met een « gewone » behandeling op een dienst neurologie of interne geneeskunde verbetert hospitalisatie in een Stroke Unit significant de prognose van een patiënt.” 

« Complicaties voorkomen is het hoofddoel in de postacute fase (dag 1 tot 3). Op een Stroke Unit wordt de patiënt constant gemonitord. Het risico na vertrek uit het ziekenhuis naar een instelling voor een behandeling op de lange termijn overgeplaatst te worden, de kans op afhankelijkheid en overlijden en de gemiddelde duur van de hospitalisatie zijn kleiner dan op een « gewone » dienst.”

 «Een Stroke Unit geeft de patiënt een snellere diagnose en behandeling. Van bij de start van de behandeling worden de revalidatie (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie) en secundaire preventie in gang gezet. Sommige zeldzame etiologieën (endocarditis, dissecties, hemopathieën...) worden altijd opgespoord en zo nodig behandeld. » 

« Na deze fase verfijnen de specialisten het bilan van de patiënt. Eens het bilan afgerond en de behandeling geoptimaliseerd, gaat de patiënt naar een revalidatie-eenheid of hij wordt meteen ambulant opgevolgd. » 

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort