Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Herinrichting van de spoedgevallen voor een nieuw systeem van snelle tenlasteneming

janv. 9, 2018
urgences ml.png

De spoeddienst van de campus Molière Longchamp van de Iris Ziekenhuizen Zuid werd heringericht  met een nieuw systeem voor snelle tenlasteneming van de patiënten. Doel: meer patiënten opvangen en hun wachttijden beperken en tegelijkertijd de tenlasteneming en het niveau van de zorgen verbeteren.

Welke veranderingen en waarom?

Dr. Deschamps, adjunct in de spoeddienst van de campus Molière Longchamp, heeft het traject van de patiënten in de dienst geanalyseerd. « Wat mij het meest opviel was het gevoel van de patiënt dat hij in steek gelaten wordt terwijl dat in werkelijkheid natuurlijk niet het geval is! Wij volgen zijn resultaten op. Hij blijft de kern van onze zorgen ook als beseft hij dat zelf niet », vertelt de spoedarts. Wat kunnen we doen opdat de patiënt dat wel beseft? De spoedarts heeft zich dan gebogen over de patiëntenstroom. « Wij hebben de inrichting van de boxen van de spoeddienst gewijzigd om, enerzijds, een aangename en comfortabele wachtzaal voor de resultaten te creëren en, anderzijds, een fast-track te organiseren », legt Dr. Deschamps uit.

Een snellere en performante tenlasteneming

De fast-track is een triage door een arts en een verpleegkundige gericht op een vlottere doorstroming in de wachtzalen en die ervoor zorgt dat de andere patiënten nadien sneller gezien worden. « Momenteel passen wij de fast-track enkel toe op piekdagen volgens de bezettingsgraad in de spoedzaal. Het is geen systeem dat systematisch toegepast wordt », voegt Dr. Deschamps toe.

Hoe werkt het systeem fast-track concreet? Wanneer alle boxen volzet zijn en er geen patiënten meer bij kunnen, maken een arts en een verpleegkundige zich los van het team. Ze creëren een tweede stroom om stabiele patiënten te consulteren waarvan de klachten laten vermoeden dat een bijkomend onderzoek in een ander gedecentraliseerd lokaal van de dienst uitgevoerd kan worden.

« Op die manier kunnen wij in een uur 12 patiënten onderzoeken », legt de spoedarts uit. Die tweede stroom is zo ontworpen dat de tenlasteneming van de patiënten van de eerste stroom niet gehinderd of vertraagd wordt.

"Wij voorzien tevens een vaste triage door een arts en een verpleegkundige volgens hetzelfde principe van de fast-track, maar dan systematisch op maandag, dinsdag en vrijdag van 14u tot 16u.

Dit laat tevens toe om bijkomende onderzoeken gemakkelijker te  bekomen omdat ze sneller gevraagd kunnen worden, en te voorkomen dat de dienst later verzadigd geraakt."

 

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort