Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Nieuws

Persoonlijke opvolging van de patiënt

mars 5, 2018
Bordet - Award_Patient_Centricity_Award_duo_0.png

Het project dat Zilfi Balci (coördinerend verpleegkundige in oncologische verzorging) presenteert, past in deze evolutie door verpleegkundige raadpleging in samenspraak met de apotheker te lanceren voor een goede aanpak van de opvolging van orale medicatie-inname: enerzijds de apotheker die informatie geeft over de neveneffecten en over de interactie met andere medicatie, en anderzijds het team van coördinerend verpleegkundigen in hematologie. Samen staan ze in voor controle op de correcte uitvoering van de behandeling, opvolging van eventuele neveneffecten en ondersteuning. 

Dit project past in een multidisciplinaire visie op de begeleiding van de patiënt: het medische team van de hematologie, de geriater, de neuropsycholoog, de coördinerend verpleegkundige en de apotheker waken samen – elk volgens zijn of haar sleutelrol in het zorgtraject – over de goede opvolging van de behandeling.

De beurs van 10.000 euro van de BHS zal dienen om coördinatoren op te leiden, expertise op het domein van de opvolging van orale therapieën te ontwikkelen en het nodige materiaal voor doeltreffende patiëntopvolging te financieren. Uiteindelijk zal dit teamwerk het mogelijk maken om de neveneffecten sneller op te sporen en een betere controle te hebben over de interactie met andere medicatie of een slecht aanslaan van de behandeling. Patiënten kunnen zich bij twijfel of ontmoediging rechtstreeks tot de verpleegkundige wenden. Dat is een echte geruststelling voor het patiëntenbestand.

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort cankaya Escort Eryaman Escort