Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Wettelijke vermeldingen

OVER DE WEBSITE

Deze publieke website heeft als doel om de bezoekers informatie te verschaffen over de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (iris) en zijn activiteiten, en om de gebruikers de nodige middelen en gegevens ter beschikking te stellen om contact te kunnen opnemen met de verschillende ziekenhuizen.
De pagina's van deze website worden gehost en zijn gemaakt door de iris-Koepel.
Verantwoordelijk uitgever: Etienne Wéry, directeur-generaal van iris, Dejonckerstraat 46 te 1060 Brussel.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve doeleinden. Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar medische problemen en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld ter vervanging van advies dat verstrekt wordt door een arts of een andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Geen enkele diagnose of medisch advies zal worden gegeven via deze website (met name via het contactformulier of via de opgegeven e-mailadressen). U dient altijd een arts of een andere professional uit de gezondheidszorg te raadplegen bij een probleem in verband met uw gezondheid of uw conditie.
Het irisnet zal zich op een redelijke manier inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is. Wij geven echter geen waarborg en gaan geen verbintenis aan inzake de accuraatheid, geldigheid, relevantie of volledigheid van de verstrekte informatie.
U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud op uw eigen verantwoordelijkheid zijn.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Het irisnet respecteert de privacy van zijn patiënten en van iedereen die zijn website bezoekt. Persoonsgegevens (zoals namen, adressen, e-mailadressen, …) worden alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons meedeelt. De verantwoordelijke voor de website verbindt zich op zijn erewoord ertoe om de wettelijke voorwaarden inzake vertrouwelijkheid die van toepassing zijn in België, in acht te nemen en deze gegevens niet bekend te maken aan derden.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens.
Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

LINKS

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze websites worden beheerd door derden over wie iris geen enkele controle heeft. Deze links zijn uitsluitend bedoeld als een service.
Op een gelijkaardige manier kan de website http://www.iris-ziekenhuizen.be ook toegankelijk zijn via externe links van derden over wie iris geen enkele controle heeft. Iris geeft geen enkele waarborg voor de accuraatheid, geldigheid, relevantie of volledigheid van de informatie die zich op deze websites bevindt.

RECLAME

Deze website ontvangt geen financiering uit reclame.

AUTEURSRECHTEN

De volledige inhoud van de website wordt beschermd door de wetgeving op de auteursrechten. De inhoud van deze website mag niet gekopieerd worden, behalve voor niet-commerciële individuele raadpleging et met behoud van alle copyright- of eigendomsvermeldingen.


Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım